Uchwała nr IX/72/15Rady Gminy Sicienkoz dnia 28 października 2015zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych Gminy Sicienko.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz 1515 j.t.) w wz. z art. 41 pkt 2, art. 96 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, poz. 693, poz. 1058, poz. 1240, poz. 1310) uchwala się

Uchwała nr IX/72/15
Rady Gminy Sicienko
z dnia 28 października 2015


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych Gminy Sicienko.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz 1515 j.t.) w wz. z art. 41 pkt 2, art. 96 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, poz. 693, poz. 1058, poz. 1240, poz. 1310) uchwala sięUchwała nr IX/72/15 (782kB) pdf

metryczka


Opublikował: Luiza Bonk (2 listopada 2015, 14:31:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 420