Uchwała nr IX/77/15Rady Gminy Sicienkoz dnia 28 października 2015w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznejNa podstawie art.18 ust.2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 j.t.) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122) uchwala się

Uchwała nr IX/77/15
Rady Gminy Sicienko
z dnia 28 października 2015


w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 j.t.) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122) uchwala sięUchwała nr IX/77/15 (1367kB) pdf
Załącznik (3673kB) pdf

metryczka


Opublikował: Luiza Bonk (2 listopada 2015, 14:42:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 415