Uchwała nr X/84/15Rady Gminy Sicienkoz dnia 2 grudnia 2015w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz.U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r., poz. 528, poz. 774, poz. 699, poz.1045, poz. 1283, poz. 1777), uchwala się

Uchwała nr X/84/15
Rady Gminy Sicienko
z dnia 2 grudnia 2015


w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz.U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r., poz. 528, poz. 774, poz. 699, poz.1045, poz. 1283, poz. 1777), uchwala sięUchwała nr X/84/15 (1434kB) pdf

metryczka


Opublikował: Luiza Bonk (7 grudnia 2015, 14:06:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 582