Uchwała nr X/85/15Rady Gminy Sicienkoz dnia 2 grudnia 2015w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1381, z 2014 roku, poz. 40, z 2015 r. poz. 1045) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (M.P. z 2015 roku, poz. 1025) uchwala się

Uchwała nr X/85/15
Rady Gminy Sicienko
z dnia 2 grudnia 2015


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1381, z 2014 roku, poz. 40, z 2015 r. poz. 1045) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (M.P. z 2015 roku, poz. 1025) uchwala sięUchwała nr X/85/15 (865kB) pdf

metryczka


Opublikował: Luiza Bonk (7 grudnia 2015, 14:09:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 687