Uchwała nr X/86/15Rady Gminy Sicienkoz dnia 2 grudnia 2015w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty targowej, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkasoNa podstawie art. 18 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) z w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U z 2013 r., poz. 1381 z 2014 r. poz. 40), art. 6 ust 12, art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, poz. 774), art. 6 ust 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. 2013 r. poz. 465) oraz art. 47 § 4 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, poz. 1649) uchwala się

Uchwała nr X/86/15
Rady Gminy Sicienko
z dnia 2 grudnia 2015


w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty targowej, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) z w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U z 2013 r., poz. 1381 z 2014 r. poz. 40), art. 6 ust 12, art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, poz. 774), art. 6 ust 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. 2013 r. poz. 465) oraz art. 47 § 4 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, poz. 1649) uchwala sięUchwała nr X/86/15 (951kB) pdf
Załącznik (677kB) pdf

metryczka


Opublikował: Luiza Bonk (7 grudnia 2015, 14:12:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 589