Uchwała nr X/88/15Rady Gminy Sicienkoz dnia 2 grudnia 2015w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny, określenia warunków i trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznejNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515), art. 6 ust. 6, ust. 9 pkt 1 i 13, ust. 14, ust. 15 oraz art. 9 ust. 11 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 roku, poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1777), art. 6a ust. 5, ust. 8 pkt 1, ust. 11, ust. 12 i ust. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40, z 2015 r. poz. 1045), art. 6 ust. 2, ust. 5 pkt 1 i ust. 9, ust.10 i ust. 11 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465) uchwala się

Uchwała nr X/88/15
Rady Gminy Sicienko
z dnia 2 grudnia 2015


w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny, określenia warunków i trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515), art. 6 ust. 6, ust. 9 pkt 1 i 13, ust. 14, ust. 15 oraz art. 9 ust. 11 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 roku, poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1777), art. 6a ust. 5, ust. 8 pkt 1, ust. 11, ust. 12 i ust. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40, z 2015 r. poz. 1045), art. 6 ust. 2, ust. 5 pkt 1 i ust. 9, ust.10 i ust. 11 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465) uchwala sięUchwała nr X/88/15 (2039kB) pdf

Załącznik nr 1 (4436kB) pdf
Załącznik nr 2 (3607kB) pdf
Załącznik nr 3 (1025kB) pdf
Załącznik nr 4 (3043kB) pdf
Załącznik nr 5 (2875kB) pdf
Załącznik nr 6 (3063kB) pdf
Załącznik nr 7 (1067kB) pdf
Załącznik nr 8 (1575kB) pdf
Załącznik nr 9 (4353kB) pdf
Załącznik nr 10 (3289kB) pdf
Załącznik nr 11 (981kB) pdf
Załącznik nr 12 (3101kB) pdf
Załącznik nr 13 (961kB) pdf

metryczka


Opublikował: Luiza Bonk (7 grudnia 2015, 14:30:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 717