Uchwała nr XI/90/15Rady Gminy Sicienkoz dnia 30 grudnia 2015zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2015 - 2019Na podstawie art. 229, art. 231 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku , poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 roku poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz.1877, z 2015 roku poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 roku poz. 92) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku, poz.1515) uchwala się

Uchwała nr XI/90/15
Rady Gminy Sicienko
z dnia 30 grudnia 2015


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2015 - 2019

Na podstawie art. 229, art. 231 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku , poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 roku poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz.1877, z 2015 roku poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 roku poz. 92) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku, poz.1515) uchwala sięUchwała nr XI/90/15 (412kB) pdf
Wieloletnia Prognoza Finansowa (95kB) pdf
Wykaz przedsięwzięć do WPF (185kB) pdf
Uzasadnienie do WPF (293kB) pdf


Załączniki podpisane przez Wiceprzewodniczącą Rady Gminy Sicienko Panią Marię Modrakowską

metryczka


Opublikował: Luiza Bonk (8 stycznia 2016, 10:52:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 445