Uchwała nr XI/93/15Rady Gminy Sicienkoz dnia 30 grudnia 2015w sprawie wprowadzenia, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Sicienko Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2015 roku poz. 1515 ), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt. 1 lit a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz.U. z 2014 roku poz. 849, z 2015 r. , poz. 528, poz. 774, poz. 699, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777), uchwala się

Uchwała nr XI/93/15
Rady Gminy Sicienko
z dnia 30 grudnia 2015


w sprawie wprowadzenia, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Sicienko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2015 roku poz. 1515 ), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt. 1 lit a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz.U. z 2014 roku poz. 849, z 2015 r. , poz. 528, poz. 774, poz. 699, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777), uchwala sięUchwała nr XI/93/15 (350kB) pdf

metryczka


Opublikował: Luiza Bonk (8 stycznia 2016, 11:36:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 593