Uchwała nr XI/95/15Rady Gminy Sicienkoz dnia 30 grudnia 2015w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z2015 r. poz. 1286, poz. 1916) uchwala się

Uchwała nr XI/95/15
Rady Gminy Sicienko
z dnia 30 grudnia 2015


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z2015 r. poz. 1286, poz. 1916) uchwala sięUchwała nr XI/95/15 (268kB) pdf
Załącznik (977kB) pdf


Załącznik podpisany przez Wiceprzewodniczącą Rady Gminy Sicienko Panią Marię Modrakowską

metryczka


Opublikował: Luiza Bonk (8 stycznia 2016, 11:58:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 566