Uchwała nr XI/97/15Rady Gminy Sicienkoz dnia 30 grudnia 2015w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sicienko na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriówNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 roku poz. 1515) oraz art. 20c ust. 4 i 6 w związku z art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2156) uchwala się

Uchwała nr XI/97/15
Rady Gminy Sicienko
z dnia 30 grudnia 2015


w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sicienko na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 roku poz. 1515) oraz art. 20c ust. 4 i 6 w związku z art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2156) uchwala sięUchwała nr XI/97/15 (371kB) pdf
Załącznik nr 1 (275kB) pdf

metryczka


Opublikował: Luiza Bonk (8 stycznia 2016, 12:04:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 566