Uchwała nr XI/101/15Rady Gminy Sicienkoz dnia 30 grudnia 2015w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na 2016 rokNa podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 j.t.) oraz art. 219 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, 1646, z 2014r poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854), uchwala się

Uchwała nr XI/101/15
Rady Gminy Sicienko
z dnia 30 grudnia 2015


w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunalnego w Sicienku na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 j.t.) oraz art. 219 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, 1646, z 2014r poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854), uchwala sięUchwała nr XI/101/15 (379kB) pdf

metryczka


Opublikował: Luiza Bonk (8 stycznia 2016, 12:14:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 487