Uchwała nr XI/102/15Rady Gminy Sicienkoz dnia 30 grudnia 2015w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy SicienkoNa podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 j.t.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015r. poz. 87, poz. 122, poz. 1688), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, uchwala się

Uchwała nr XI/102/15
Rady Gminy Sicienko
z dnia 30 grudnia 2015


w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sicienko

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 j.t.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015r. poz. 87, poz. 122, poz. 1688), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, uchwala sięUchwała nr XI/102/15 (346kB) pdf
Załącznik (1740kB) pdf

metryczka


Opublikował: Luiza Bonk (8 stycznia 2016, 12:17:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 847