Uchwała nr XI/103/15Rady Gminy Sicienkoz dnia 30 grudnia 2015zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłatyNa podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 j.t.) oraz art. 6j ust. 1 pkt 1, ust. 2a, art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015r. poz. 87, poz. 122, poz. 1688) uchwala się

Uchwała nr XI/103/15
Rady Gminy Sicienko
z dnia 30 grudnia 2015


zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 j.t.) oraz art. 6j ust. 1 pkt 1, ust. 2a, art. 6k ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015r. poz. 87, poz. 122, poz. 1688) uchwala sięUchwała nr XI/103/15 (356kB) pdf

metryczka


Opublikował: Luiza Bonk (8 stycznia 2016, 12:19:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 594