Uchwała nr XI/104/15Rady Gminy Sicienkoz dnia 30 grudnia 2015w sprawie przyjęcia harmonogramu pracy Rady Gminy Sicienko na 2016 rokNa podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 j.t); w związku z § 22 ust. 2 Uchwały nr XXXIV/235/05 Rady Gminy Sicienko z dnia 7 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sicienko (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2006 r. Nr 5, poz. 56, z 2012 r. poz. 2674) uchwala się

Uchwała nr XI/104/15
Rady Gminy Sicienko
z dnia 30 grudnia 2015


w sprawie przyjęcia harmonogramu pracy Rady Gminy Sicienko na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 j.t); w związku z § 22 ust. 2 Uchwały nr XXXIV/235/05 Rady Gminy Sicienko z dnia 7 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sicienko (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2006 r. Nr 5, poz. 56, z 2012 r. poz. 2674) uchwala sięUchwała nr XI/104/15 (251kB) pdf
Załącznik (340kB) pdf

metryczka


Opublikował: Luiza Bonk (8 stycznia 2016, 12:21:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 538