Uchwała nr XIII/115/16Rady Gminy Sicienkoz dnia 24 lutego 2016zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w SicienkuNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) oraz art. 13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2012r. poz. 406, z 2014r. poz. 423, z 2015r. poz. 337, poz. 1505) oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642, poz. 908, z 2013r. poz. 829) uchwala się

Uchwała nr XIII/115/16
Rady Gminy Sicienko
z dnia 24 lutego 2016


zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Sicienku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) oraz art. 13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2012r. poz. 406, z 2014r. poz. 423, z 2015r. poz. 337, poz. 1505) oraz art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642, poz. 908, z 2013r. poz. 829) uchwala sięUchwała nr XIII/115/16 (331kB) pdf

metryczka


Opublikował: Luiza Bonk (1 marca 2016, 10:06:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 321