Uchwała nr XVI/130/16Rady Gminy Sicienkoz dnia 29 czerwca 2016zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty targowej, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso Na podstawie art. 18 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 j.t.) z w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U z 2016 roku, poz. 617 j.t.), art. 6 ust 12, art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 716 j.t.), art. 6 ust 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. 2016 roku, poz. 374 j.t.) oraz art. 47 § 4 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 roku, poz. 613, poz. 699, poz. 978, poz. 1197, poz. 1269, poz. 1649, poz. 1923, z 2016 roku, poz. 195, poz.615) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVI/130/16
Rady Gminy Sicienko
z dnia 29 czerwca 2016


zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty targowej, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 j.t.) z w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U z 2016 roku, poz. 617 j.t.), art. 6 ust 12, art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 716 j.t.), art. 6 ust 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. 2016 roku, poz. 374 j.t.) oraz art. 47 § 4 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 roku, poz. 613, poz. 699, poz. 978, poz. 1197, poz. 1269, poz. 1649, poz. 1923, z 2016 roku, poz. 195, poz.615) uchwala się, co następuje:


Uchwała nr XVI/130/16 (283kB) pdf
Załącznik (189kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marika Tabaczyńska (6 lipca 2016, 14:30:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 375