Uchwała nr XVI/135/16Rady Gminy Sicienkoz dnia 29 czerwca 2016w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy SicienkoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2016r. poz.446 j.t.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2015r. poz. 2156, z 2016r. poz. 35, poz.64, poz.195, poz.668) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XVI/135/16
Rady Gminy Sicienko
z dnia 29 czerwca 2016


w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sicienko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2016r. poz.446 j.t.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2015r. poz. 2156, z 2016r. poz. 35, poz.64, poz.195, poz.668) uchwala się co następuje:


Uchwała nr XVI/135/16 (288kB) pdf
Załącznik (1805kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marika Tabaczyńska (6 lipca 2016, 14:55:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 416