Uchwała nr XVI/139/16Rady Gminy Sicienkoz dnia 29 czerwca 2016w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiNa podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 t.j.) oraz art. 6 l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz.250 t.j.) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XVI/139/16
Rady Gminy Sicienko
z dnia 29 czerwca 2016


w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 t.j.) oraz art. 6 l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz.250 t.j.) uchwala się co następuje:


Uchwała nr XVI/139/16 (327kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marika Tabaczyńska (6 lipca 2016, 15:06:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 450