Uchwała nr XVIII/157/16Rady Gminy Sicienkoz dnia 31 sierpnia 2016w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przez mieszkańców gminy Sicienko przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnejNa podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 j.t.), art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, poz. 903, poz. 1250) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVIII/157/16
Rady Gminy Sicienko
z dnia 31 sierpnia 2016


w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przez mieszkańców gminy Sicienko przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy ciśnieniowych do sieci kanalizacji sanitarnej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 j.t.), art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, poz. 903, poz. 1250) uchwala się, co następuje:


Uchwała XVIII/157/16 (3093kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marika Tabaczyńska (7 września 2016, 10:23:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1243