Uchwała nr XIX/169/16Rady Gminy Sicienkoz dnia 26 października 2016w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów działek nr 28, 29/1, 29/2, 30, 31, 34/7, 102/1, 102/5, 102/6, 102/8, 102/9, 102/10 i 89 w miejscowości SicienkoNa podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 34 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 778, poz. 904, poz. 961, poz. 1250, poz. 1579) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 446, poz. 1579), uchwala się

Uchwała nr XIX/169/16
Rady Gminy Sicienko
z dnia 26 października 2016


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów działek nr 28, 29/1, 29/2, 30, 31, 34/7, 102/1, 102/5, 102/6, 102/8, 102/9, 102/10 i 89 w miejscowości Sicienko

Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 34 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 778, poz. 904, poz. 961, poz. 1250, poz. 1579) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 446, poz. 1579), uchwala się


Uchwała nr XIX/169/16 (2741kB) pdf

Załącznik Nr 1 (4083kB) pdf
Załącznik Nr 2 (181kB) pdf
Załącznik Nr 3 (492kB) pdf

 załącznik nr 1 został podpisany przez Przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Nadolnego

metryczka


Opublikował: Luiza Bonk (3 listopada 2016, 12:44:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 486