Uchwała nr XXI/186/16Rady Gminy Sicienkoz dnia 28 grudnia 2016w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w SicienkuNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579), art. 110 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (j.t.Dz.U. z 2016 r. poz. 930, poz. 1583) w związku z art. 11 ust.2, art. 12 ust.1 pkt 2 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, poz.1984) uchwala się,

Uchwała nr XXI/186/16
Rady Gminy Sicienko
z dnia 28 grudnia 2016


w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sicienku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579), art. 110 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (j.t.Dz.U. z 2016 r. poz. 930, poz. 1583) w związku z art. 11 ust.2, art. 12 ust.1 pkt 2 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, poz.1984) uchwala się,


Uchwała nr XXI/186/16 (682kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Kieras (2 stycznia 2017, 16:30:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 591