Uchwała nr XXII/194/17Rady Gminy Sicienkoz dnia 22 lutego 2017w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część sołectw Teresin, Zawada-Ugoda, Strzelewo i ZielonczynNa podstawie art. 18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz.446, poz.1579) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r.poz. 778, poz. poz.904, poz. 961, poz. 1250, poz. 1579) uchwala się

Uchwała nr XXII/194/17
Rady Gminy Sicienko
z dnia 22 lutego 2017


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego część sołectw Teresin, Zawada-Ugoda, Strzelewo i Zielonczyn

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz.446, poz.1579) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r.poz. 778, poz. poz.904, poz. 961, poz. 1250, poz. 1579) uchwala się


Uchwała nr XXII/194/17 (3655kB) pdf
Załącznik nr 1a (2705kB) pdf
Załącznik nr 1b (2710kB) pdf
Załącznik nr 1c (3113kB) pdf
Załącznik nr 2 (1033kB) pdf
Załącznik nr 3 (883kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Kieras (27 lutego 2017, 14:48:31)

Ostatnia zmiana: Magdalena Kieras (4 kwietnia 2017, 11:30:40)
Zmieniono: poprawiono nazwę sprawy- błąd wprowadzającego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 390