Uchwała nr XXIII/210/17Rady Gminy Sicienkoz dnia 29 marca 2017zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446. poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239, art.242,art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku , poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 roku poz. 191) uchwala się

Uchwała nr XXIII/210/17
Rady Gminy Sicienko
z dnia 29 marca 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446. poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239, art.242,art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku , poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 roku poz. 191) uchwala się


Tabela nr 1 (101kB) pdf
Tabela nr 2 (117kB) pdf
Tabela nr 2a (295kB) pdf
Załącznik nr 1 (221kB) pdf
Załącznik nr 6 (314kB) pdf
Załącznik nr 13 (192kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Kieras (3 kwietnia 2017, 14:27:34)

Ostatnia zmiana: Magdalena Kieras (3 kwietnia 2017, 15:09:19)
Zmieniono: poprawiono nr uchwały- błąd wprowadzającego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 192