Uchwała nr XXIII/216/17Rady Gminy Sicienkoz dnia 29 marca 2017w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sicienko na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 131 ust. 4-6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59), uchwala się

Uchwała nr XXIII/216/17
Rady Gminy Sicienko
z dnia 29 marca 2017


w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sicienko na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 131 ust. 4-6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59), uchwala się


Uchwała nr XXIII/216/17 (966kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Kieras (3 kwietnia 2017, 14:55:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 342