Uchwała nr XXIII/217/17Rady Gminy Sicienkoz dnia 29 marca 2017w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sicienko oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 133 ust. 2-3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59), uchwala się

Uchwała nr XXIII/217/17
Rady Gminy Sicienko
z dnia 29 marca 2017


w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sicienko oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 133 ust. 2-3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59), uchwala się


Uchwała nr XXIII/217/17 (841kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Kieras (3 kwietnia 2017, 15:01:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 339