Uchwała nr XXIV/220/17Rady Gminy Sicienkoz dnia 26 kwietnia 2017w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy SicienkoNa podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017r. poz. 730) w zw. z art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017r. poz. 328 j.t.) uchwala się

Uchwała nr XXIV/220/17
Rady Gminy Sicienko
z dnia 26 kwietnia 2017


w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Sicienko

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017r. poz. 730) w zw. z art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017r. poz. 328 j.t.) uchwala się


Uchwała nr XXIV/220/17 (3628kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Kieras (9 maja 2017, 14:07:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 410