Uchwała nr XXIV/224/17Rady Gminy Sicienkoz dnia 26 kwietnia 2017zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty targowej, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.Na podstawie art. 18 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730) z w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U z 2016 roku, poz. 617, poz. 1579), art. 6 ust 12, art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 716, poz. 1579, poz. 1923), art. 6 ust 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 374, poz. 1579) oraz art. 47 § 4 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 roku, poz. 201, poz. 648) uchwala się

Uchwała nr XXIV/224/17
Rady Gminy Sicienko
z dnia 26 kwietnia 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłaty targowej, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art. 18 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730) z w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U z 2016 roku, poz. 617, poz. 1579), art. 6 ust 12, art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 716, poz. 1579, poz. 1923), art. 6 ust 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 374, poz. 1579) oraz art. 47 § 4 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 roku, poz. 201, poz. 648) uchwala się


Uchwała nr XXIV/224/17 (866kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Kieras (9 maja 2017, 14:45:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 333