Uchwała nr XXVI/245/17Rady Gminy Sicienkoz dnia 28 czerwca 2017zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 roku poz. 730, poz. 935) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239, art.242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 roku poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089) uchwala się

Uchwała nr XXVI/245/17
Rady Gminy Sicienko
z dnia 28 czerwca 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 roku poz. 730, poz. 935) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239, art.242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 roku poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089) uchwala się


Uchwała nr XXVI/245/17 (549kB) pdf

Tabela nr 1 (214kB) pdf
Tabela nr 2 (144kB) pdf
Tabela nr 2a (319kB) pdf
Załącznik nr 2 (283kB) pdf
Załącznik nr 6 (320kB) pdf
Załącznik nr 9 (170kB) pdf
Załącznik nr 9a (293kB) pdf
Załącznik nr 11 (302kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Kieras (4 lipca 2017, 13:41:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 202