Uchwała nr XXVI/252/17Rady Gminy Sicienkoz dnia 28 czerwca 2017w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sicienko Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 54 ust. 7 w zw. z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1379; z 2017r. poz. 60) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 roku poz. 730, poz. 935) w uzgodnieniu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Sicienku oraz Komisją Międzyzakładową Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Bydgoszczy uchwala się

Uchwała nr XXVI/252/17
Rady Gminy Sicienko
z dnia 28 czerwca 2017


w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sicienko

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 54 ust. 7 w zw. z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1379; z 2017r. poz. 60) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 roku poz. 730, poz. 935) w uzgodnieniu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Sicienku oraz Komisją Międzyzakładową Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Bydgoszczy uchwala się


Uchwała nr XXVI/252/17 (451kB) pdf

Załącznik-  zobacz (1443kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Kieras (4 lipca 2017, 14:41:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 473