Uchwała nr XXVI/254/17Rady Gminy Sicienkoz dnia 28 czerwca 2017w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy SicienkoNa podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) uchwala się

Uchwała nr XXVI/254/17
Rady Gminy Sicienko
z dnia 28 czerwca 2017


w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Sicienko

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) uchwala się


Uchwała nr XXVI/254/17 (947kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Kieras (4 lipca 2017, 14:47:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 391