Uchwała nr XXVII/261/17Rady Gminy Sicienkoz dnia 30 sierpnia 2017w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy SicienkoNa podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 t.j.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, uchwala się

Uchwała nr XXVII/261/17
Rady Gminy Sicienko
z dnia 30 sierpnia 2017


w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sicienko

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 t.j.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, uchwala się


Uchwała nr XXVII/261/17 (471kB) pdf

Załącznik (2709kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Kieras (5 września 2017, 11:01:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 521