Uchwała nr XXIX/269/17Rady Gminy Sicienkoz dnia 25 października 2017w sprawie użytków ekologicznychNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1875), w związku z art. 44 ust. 1, ust. 2 i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, poz. 2249, poz. 2260, z 2017 r. poz.60, poz. 132, poz. 1074, poz. 1595) oraz w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753, Nr 99 poz. 826, z 2011 r. Nr 291, poz. 1707, z 2016 r. poz. 2260), Rada Gminy uchwala

Uchwała nr XXIX/269/17
Rady Gminy Sicienko
z dnia 25 października 2017


w sprawie użytków ekologicznych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1875), w związku z art. 44 ust. 1, ust. 2 i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, poz. 2249, poz. 2260, z 2017 r. poz.60, poz. 132, poz. 1074, poz. 1595) oraz w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753, Nr 99 poz. 826, z 2011 r. Nr 291, poz. 1707, z 2016 r. poz. 2260), Rada Gminy uchwalaUchwała nr XXIX/269/17 (2553kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Kieras (31 października 2017, 10:11:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 464