Uchwała nr XXX/279/17Rady Gminy Sicienkoz dnia 29 listopada 2017zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny, określenia warunków i trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznejNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875 t.j.), art. 6 ust. 6, ust. 9 pkt 1 i ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017r. poz. 1785 t.j.), art. 6a ust. 5, ust. 8 pkt 1 i ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1892 t.j.) oraz art. 6 ust. 2, ust. 5 pkt 1 i ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1821 t.j.) uchwala się

Uchwała nr XXX/279/17
Rady Gminy Sicienko
z dnia 29 listopada 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny, określenia warunków i trybu ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875 t.j.), art. 6 ust. 6, ust. 9 pkt 1 i ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017r. poz. 1785 t.j.), art. 6a ust. 5, ust. 8 pkt 1 i ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1892 t.j.) oraz art. 6 ust. 2, ust. 5 pkt 1 i ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1821 t.j.) uchwala się


Uchwała nr XXX/279/17 (366kB) pdf
Załącznik nr 1 (294kB) pdf
Załącznik nr 2 (193kB) pdf
Załącznik nr 3 (156kB) pdf
Załącznik nr 4 (219kB) pdf
Załącznik nr 5 (184kB) pdf
Załącznik nr 6 (174kB) pdf
Załącznik nr 7 (156kB) pdf
Załącznik nr 8 (161kB) pdf
Załącznik nr 9 (235kB) pdf
Załącznik nr 10 (184kB) pdf
Załącznik nr 11 (156kB) pdf
Załącznik nr 12 (177kB) pdf
Załącznik nr 13 (171kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Kieras (5 grudnia 2017, 16:20:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 812