Uchwała nr XXX/282/17Rady Gminy Sicienkoz dnia 29 listopada 2017zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłatyNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 t.j.) oraz art. 6j ust. 1 pkt. 1, ust. 2a, art. 6k ust.1 pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 t.j.) uchwala się

Uchwała nr XXX/282/17
Rady Gminy Sicienko
z dnia 29 listopada 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 t.j.) oraz art. 6j ust. 1 pkt. 1, ust. 2a, art. 6k ust.1 pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 t.j.) uchwala się


Uchwała nr XXX/282/17 (387kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Kieras (5 grudnia 2017, 16:27:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 806