Uchwała nr XXXI/285/17Rady Gminy Sicienkoz dnia 14 grudnia 2017w sprawie akceptacji planów taryfowych wraz z wieloletnią prognozą dopłat do taryf w ramach przystąpienia Gminy Sicienko do projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3. Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach.Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) uchwala się

Uchwała nr XXXI/285/17
Rady Gminy Sicienko
z dnia 14 grudnia 2017


w sprawie akceptacji planów taryfowych wraz z wieloletnią prognozą dopłat do taryf w ramach przystąpienia Gminy Sicienko do projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3. Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) uchwala się


Uchwała nr XXXI/285/17 (344kB) pdf

załącznik nr 1 (242kB) pdf
załącznik nr 2 (215kB) pdf

metryczka


Opublikował: Luiza Badyniak (18 grudnia 2017, 11:59:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 470