Uchwała nr XXXII/287/17Rady Gminy Sicienkoz dnia 27 grudnia 2017zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2017 - 2021Na podstawie art. 229, art. 231 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz.2077 t.j.), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 roku poz. 92) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875, poz. 2232) uchwala się

Uchwała nr XXXII/287/17
Rady Gminy Sicienko
z dnia 27 grudnia 2017


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2017 - 2021

Na podstawie art. 229, art. 231 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz.2077 t.j.), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 roku poz. 92) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875, poz. 2232) uchwala się


Uchwała nr XXXII/287/17 (396kB) pdf

załącznik nr 1 (3265kB) pdf
załącznik nr 2 (163kB) pdf
Uzasadnienie do WPF (334kB) pdfzałączniki i uzasadnienie podpisane przez Przewodniczącego Rady Gminy Sicienko Pana Marka Nadolnego

metryczka


Opublikował: Luiza Badyniak (3 stycznia 2018, 14:32:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 439