Uchwała nr XXXII/288/17Rady Gminy Sicienkoz dnia 27 grudnia 2017w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2018-2022Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6, art. 243, z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku , poz. 2077 t.j.), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 roku poz. 92) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875, poz. 2232) uchwala się

Uchwała nr XXXII/288/17
Rady Gminy Sicienko
z dnia 27 grudnia 2017


w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2018-2022

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6, art. 243, z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku , poz. 2077 t.j.), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 roku poz. 92) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875, poz. 2232) uchwala się


Uchwała nr XXXII/288/17 (301kB) pdf

załącznik nr 1 (3265kB) pdf
załącznik nr 2 (155kB) pdf
Uzasadnienie do WPF (325kB) pdf


Załączniki i uzasadnienie podpisane przez Przewodniczącego Rady Gminy Sicienko Pana Marka Nadolnego

metryczka


Opublikował: Luiza Badyniak (3 stycznia 2018, 14:37:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 475