Uchwała nr XXXII/295/17Rady Gminy Sicienkoz dnia 27 grudnia 2017w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1875, poz. 2232) oraz art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.Dz. U. z 2016 r. poz.487) uchwala się

Uchwała nr XXXII/295/17
Rady Gminy Sicienko
z dnia 27 grudnia 2017


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1875, poz. 2232) oraz art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.Dz. U. z 2016 r. poz.487) uchwala się


Uchwała nr XXXII/295/17 (285kB) pdf

Załącznik (2068kB) pdf


Załącznik podpisany przez Przewodniczącego Rady Gminy Sicienko Pana Marka Nadolnego

metryczka


Opublikował: Luiza Badyniak (3 stycznia 2018, 15:10:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 435