Uchwała nr XXXII/297/17Rady Gminy Sicienkoz dnia 27 grudnia 2017w sprawie przyjęcia harmonogramu pracy Rady Gminy Sicienko na 2018 rokNa podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232); w związku z § 22 ust. 2 Uchwały nr XXXIV/235/05 Rady Gminy Sicienko z dnia 7 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sicienko (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2006 r. Nr 5, poz. 56, z 2012 r. poz. 2674) uchwala się

Uchwała nr XXXII/297/17
Rady Gminy Sicienko
z dnia 27 grudnia 2017


w sprawie przyjęcia harmonogramu pracy Rady Gminy Sicienko na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232); w związku z § 22 ust. 2 Uchwały nr XXXIV/235/05 Rady Gminy Sicienko z dnia 7 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sicienko (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2006 r. Nr 5, poz. 56, z 2012 r. poz. 2674) uchwala się


Uchwała nr XXXII/297/17 (262kB) pdf

Załącznik (354kB) pdf

metryczka


Opublikował: Luiza Badyniak (3 stycznia 2018, 15:26:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 471