Uchwała nr XXXIII/300/18Rady Gminy Sicienkoz dnia 28 lutego 2018w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochód Gminy Sicienko instrumentem płatniczymNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875, poz. 2232, z 2018 roku poz.130), art. 60 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 2077) oraz art. 61a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 201, poz.648, poz. 767, poz. 935, poz. 1428, poz. 1537, poz. 1649, poz. 2169, poz. 2491, z 2018 roku poz. 106, poz. 138) uchwala się

Uchwała nr XXXIII/300/18
Rady Gminy Sicienko
z dnia 28 lutego 2018


w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochód Gminy Sicienko instrumentem płatniczym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875, poz. 2232, z 2018 roku poz.130), art. 60 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 2077) oraz art. 61a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 201, poz.648, poz. 767, poz. 935, poz. 1428, poz. 1537, poz. 1649, poz. 2169, poz. 2491, z 2018 roku poz. 106, poz. 138) uchwala się


Uchwała nr XXXIII/300/18 (318kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Kieras (5 marca 2018, 11:56:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 368