Uchwała nr XXXIII/304/18Rady Gminy Sicienkoz dnia 28 lutego 2018w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy SicienkoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz.2232, z 2018 r. poz. 130), w związku z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 j.t.) uchwala się,

Uchwała nr XXXIII/304/18
Rady Gminy Sicienko
z dnia 28 lutego 2018


w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sicienko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz.2232, z 2018 r. poz. 130), w związku z art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 j.t.) uchwala się,


Uchwała nr XXXIII/304/18 (361kB) pdf
Załącznik (855kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Kieras (5 marca 2018, 12:06:15)

Ostatnia zmiana: Magdalena Kieras (5 marca 2018, 12:13:09)
Zmieniono: dodano załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 284