Uchwała nr XXXIV/314/18Rady Gminy Sicienkoz dnia 28 marca 2018w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy SicienkoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130), art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519, poz. 785, poz. 898, poz. 1089, poz. 1529, poz. 1566, poz. 1688, poz. 1888, poz. 1999, poz. 2056, poz. 2290 oraz z 2018 r. poz. 9 i poz. 88) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) uchwala się

Uchwała nr XXXIV/314/18
Rady Gminy Sicienko
z dnia 28 marca 2018


w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Sicienko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130), art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519, poz. 785, poz. 898, poz. 1089, poz. 1529, poz. 1566, poz. 1688, poz. 1888, poz. 1999, poz. 2056, poz. 2290 oraz z 2018 r. poz. 9 i poz. 88) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) uchwala się


Uchwała nr XXXIV/314/18 (3292kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Kieras (3 kwietnia 2018, 16:30:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 393