Uchwała nr II/13/18Rady Gminy Sicienkoz dnia 28 listopada 2018w sprawie wniesienia zażalenia na postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w BydgoszczyNa podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) w zw. z art.19 ust.2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2018r. poz. 1152, poz. 1629) uchwala się

Uchwała nr II/13/18
Rady Gminy Sicienko
z dnia 28 listopada 2018


w sprawie wniesienia zażalenia na postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Bydgoszczy

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) w zw. z art.19 ust.2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2018r. poz. 1152, poz. 1629) uchwala się


Uchwała nr II/13/18 (177kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Kieras (3 grudnia 2018, 13:03:17)

Ostatnia zmiana: Magdalena Kieras (4 grudnia 2018, 08:25:36)
Zmieniono: dodano uchwałę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 390