Uchwała nr III/15/18Rady Gminy Sicienkoz dnia 27 grudnia 2018zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994, poz. 1000, poz.1349, poz.1432) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239, art.242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077, z 2018 roku poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz.1669, poz.1693) uchwala się

Uchwała nr III/15/18
Rady Gminy Sicienko
z dnia 27 grudnia 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994, poz. 1000, poz.1349, poz.1432) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239, art.242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077, z 2018 roku poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz.1669, poz.1693) uchwala się


Uchwała nr III/15/18 (2598kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Kieras (4 stycznia 2019, 09:23:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 530