Uchwała nr III/16/18Rady Gminy Sicienkoz dnia 27 grudnia 2018zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2018 - 2022Na podstawie art. 229, art. 231 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz.2077, z 2018 roku poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 roku poz. 92) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2018 roku poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz.1432) uchwala się

Uchwała nr III/16/18
Rady Gminy Sicienko
z dnia 27 grudnia 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sicienko na lata 2018 - 2022

Na podstawie art. 229, art. 231 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz.2077, z 2018 roku poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 roku poz. 92) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2018 roku poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz.1432) uchwala się


Uchwała nr III/16/18 (3642kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Kieras (4 stycznia 2019, 09:26:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 364