Uchwała nr III/17/18Rady Gminy Sicienkoz dnia 27 grudnia 2018zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Powiatu Bydgoskiego.Na podstawie art. 10 ust.2, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2018 roku, poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), w związku z art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz.2077, z 2018 roku poz.62, poz.1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) uchwala się

Uchwała nr III/17/18
Rady Gminy Sicienko
z dnia 27 grudnia 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Powiatu Bydgoskiego.

Na podstawie art. 10 ust.2, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2018 roku, poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), w związku z art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz.2077, z 2018 roku poz.62, poz.1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) uchwala się


Uchwała nr III/17/18 (174kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Kieras (4 stycznia 2019, 09:29:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 356