Uchwała nr III/21/18Rady Gminy Sicienkoz dnia 27 grudnia 2018w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych Gminy SicienkoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), w zw. z art. 41 pkt 2 i art.96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508, poz. 1693), uchwala

Uchwała nr III/21/18
Rady Gminy Sicienko
z dnia 27 grudnia 2018


w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych Gminy Sicienko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), w zw. z art. 41 pkt 2 i art.96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508, poz. 1693), uchwala


Uchwała nr III/21/18 (175kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Kieras (4 stycznia 2019, 10:23:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 550