Uchwała nr III/22/18Rady Gminy Sicienkoz dnia 27 grudnia 2018w sprawie udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Samorządu Województwa Kujawsko- PomorskiegoNa podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz.1432) w zw. z art. 216 ust.2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j Dz.U. z 2017r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) uchwala się

Uchwała nr III/22/18
Rady Gminy Sicienko
z dnia 27 grudnia 2018


w sprawie udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej na rzecz Samorządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz.1432) w zw. z art. 216 ust.2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j Dz.U. z 2017r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) uchwala się


Uchwała nr III/22/18 (172kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Kieras (4 stycznia 2019, 10:30:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 331