Uchwała nr III/28/18Rady Gminy Sicienkoz dnia 27 grudnia 2018w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów AlkoholowychNa podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2018 poz. 994, poz. 1000,poz.1349,poz.1432) oraz art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz.2137) uchwala się

Uchwała nr III/28/18
Rady Gminy Sicienko
z dnia 27 grudnia 2018


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2018 poz. 994, poz. 1000,poz.1349,poz.1432) oraz art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz.2137) uchwala się


Uchwała nr III/28/18 (2066kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Kieras (4 stycznia 2019, 10:56:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 376