Uchwała nr III/32/18Rady Gminy Sicienkoz dnia 27 grudnia 2018w sprawie przyjęcia harmonogramu pracy Rady Gminy Sicienko na 2019 rokNa podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), w związku z § 22 ust. 2 Uchwały nr XXXIV/235/05 Rady Gminy Sicienko z dnia 7 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sicienko (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 20.01.2006 r. Nr 5, poz. 56, z 2012 r. poz. 2674, z 2018 r. poz. 4638, poz. 5360, poz. 6071) uchwala się

Uchwała nr III/32/18
Rady Gminy Sicienko
z dnia 27 grudnia 2018


w sprawie przyjęcia harmonogramu pracy Rady Gminy Sicienko na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), w związku z § 22 ust. 2 Uchwały nr XXXIV/235/05 Rady Gminy Sicienko z dnia 7 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sicienko (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 20.01.2006 r. Nr 5, poz. 56, z 2012 r. poz. 2674, z 2018 r. poz. 4638, poz. 5360, poz. 6071) uchwala się


Uchwała nr III/32/18 (249kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Kieras (4 stycznia 2019, 11:11:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 431